Линейни осветителни системи

Осветителните тела от този раздел са предназначени за производствени помещения, складове, хипермаркети, но могат да се използват и в офиси разположени на по-големи и отворени площи.
Моделите позволяват различни конфигурации в зависимост от електро проекта или архитектурното решение на обекта. В конфигурацията на линейната система могат да се използват и аварийни модули, насочващи прожектори, датчици за движение и осветеност. Използвайки различни видове електронни захранвания /DALI, DIM/ линейната система може да бъде включена в система за управление която позволява повишаване на енергийната ефективност на осветителната инсталация, а от там и тази на сградите в които тя се използва.
Осветителните тела от раздела могат да се използват при свето-технически изчисления.

Линейни осветителни системи