Влагозащитени осветители

Влагозащитените тела са специална категория осветители, която се изпозва във всеки обект – жилищна, обществена, промишлена сграда, магазин и т.н.
Типовете влагозащитени тела са различни – аплици, за директен монтаж, за вграждане в таван или стена, висящи. Светлоизточниците използвани в тях са както класическите луминесцентни или халогенни лампи, така също и новото поколение LED лампи.
Означението на степента на влагозащита е буквен код IP /Ingress Protection/ и XX- двуцифрена скала, като първата цифра /от 0 до 6/ показва прахозащитата, а втората /от 0 до 8/ влагозащитата.
За всеки обект използването на влагозащитени осветителни тела се дава като указание в електро проекта, като се отчита спецификата на помещението и средата в която ще бъде монтирано тялото.
Осветителите от тази категория са фотометрирани и могат да се използват при светлотехнически изчисления.

Влагозащитени осветители