Мегалукс

Мегалукс ООД

МЕГАЛУКС е модерно промишлено предприятие за производство и търговия с осветителни тела, с присъствие на пазара приблизително 15 години. Производственото и складовото й оборудване се намира в гр. Пловдив, ул. "Авиационна" 1 и покриват 8 000 м2 площ, включващо машини и екипировка, резултат на последни технически постижения, което позволява контрол на целият производствен процес и качеството на крайния продукт.

Продуктите на фирмата са представени в две изложбени зали - Пловдив, ул."Авиационна" 1 и София, бул."Цариградско шосе" 101.

Мегалукс и Петридис Авее

МЕГАЛУКС е съвместно българо-гръцко предприятие с участие на ПЕТРИДИС АВЕЕ. ПЕТРИДИС АВЕЕ е с петдесет годишна история. Производственото и складовото й оборудване се намира в Агиос Атанасиу, Солун и покрива 10000 м2 площ, включващо машини и екипировка. Тя е една от първите фирми в Гърция, които са получили за продуктите си Сертификат за обезпечаване на качеството ISO 9001, Сертификат СЕ, които постановява Европейският съюз, и същевременно разполага със собствено ноу-хау за контрол на качеството.Изделията на фирмата се представят от четири изложбени зали, две в Солун, една в Атина и една в Патра.

Продукти на Мегалукс

Продуктите на МЕГАЛУКС ви дават възможни решения за осветлението – офис осветление, интериорно, фасадно, екстериорно, улично.

Приехме предизвикателствата на пазара свързани LED технологията и разработихме модели, изпълняващи различни функции и начин на монтаж – за вграждане, директен монтаж, прожектори, влагозащитени осветителни тела.

Може да разчитате на екип от доказани професионалисти за консултация при избора на подходящо решение. Светло-техническите изчисления с нашите осветителни тела Ви дават реална представа за крайният резултат при изпълнение на Вашият проект.

През последните години фирмата инвестира непрекъснато в съвременни съоръжения, за да отговаря на увеличаващото се търсене на пазара за професионално осветление, като стои начело по качество и методика.

Клиенти на Мегалукс

Наши клиенти са архитектурни и дизайнерски ателиета, стройтелни фирми, търговски вериги, производствени предприятия, дистрибутори на електро-материали и осветителна техника и не на последно място – частни клиенти.

Мото на МЕГАЛУКС е "професионализъм – качество" следвано от критерия за непрекъснато развитие.

Международното сътрудничесто с водещи фирми ни помага да следваме тенденциите на динамично развиващият се пазар в областта на осветлението.

Предимства за нашите клиенти:

 • Съвременни технологични решения
 • Гъвкава производствена програма
 • Всичко от една ръка
 • Обектови продукти
 • Договаряне, изработка и директна доставка на Вашия обект
 • Проектиране и визуализация на светлинни проектиИнтегрирани строителни решения
 • Продуктови решения съобразени с бюджета, сроковете и изискванията на клиента

Сфери на приложение:

 • Офисни и обществени сгради
 • Учебни и научни обекти
 • Производствени предприятия
 • Магазини и Малл
 • Музей и театри
 • Спортни зали и игрища
 • Хотели и СПА
 • Болници и санаториуми
 • Подлези и паркинг зони
 • Аварийни и Евакуационни инсталации

 

Мегалукс ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БФП ПО ОПИК (последна актуализация 02 Март 2017г.)

Във връзка с осигуряването на необходимата публичност и визуализация на финансирането на проекта по линия на оперативната програма чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет се публикува настоящето съобщение:

На 09.02.2016 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1079-C01 Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на „МЕГАЛУКС“ ООД.

Целта на проекта „Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на „МЕГАЛУКС“ ООД“ са следните:

 • Повишаване на производствения капацитет чрез закупуването и инсталирането на ново съвременно оборудване;
 • Подобряване на експортния потенциал на предприятието чрез закупуването и инсталирането на ново съвременно оборудване.

Срокът за изпълнение на проекта е 8 месеца.

Общата стойност на проекта е 667 800.00 лева, от които 340 578.00лева европейско, 60 102.00лева национално и 267 120.00лева собствено съфинансиране.

Мегалукс ООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (последна актуализация 19 Май 2017г.)

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.001-1079-C01 МЕГАЛУКС ООД, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Днес 22.05.2017 г. публикуваме настоящата покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване за „МЕГАЛУКС“ ООД по две обособени позиции: Об. п. 1 - CNC лазерна машина – 1 брой; Об. п. 2 - CNC щанц машина – 1 брой.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Документацията за участие може да бъде изтеглена от:

1. Интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България: http://www.eufunds.bg, както и интернет страницата на Управляващия орган на ОПИК.

2. Интернет страницата на "МЕГАЛУКС" ООД - http://www.megaluxbg.com/

3. Изпращане по e-mail на кандидатите.

Документацията може да бъде получена на ръка на следния адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. "Асеновградско шосе" 11.

Файлове за сваляне (последна актуализация 19 Май 2017г.)

 1. Публична покана
 2. Изисквания към офертите
 3. Оферта
 4. Декларация
 5. Декларация на кандидата
 6. Методика за оценка на офертите
 7. Проект на договор